MK Servis s.r.o.
Janouškova 300
162 00 Praha 6

tel.: 220 611 349
       220 610 795
fax.:220 610 795

Servis

Dovolujeme si vás seznámit s nabídkou servisních možností naší firmy. Poskytujeme široký sortiment služeb v oblasti oprav a ověřování přístrojové techniky. MK Servis s.r.o. provádí mimo jiné jako autorizovaná organizace a následník s.p.Laboratorní přístroje i servis a opravy přístrojů vyráběných tímto bývalým státním podnikem. Naše firma je pověřena servisem výrobků firmy EPPENDORF a membránových vývěv KNF Neuberger GmbH.

Pro informaci uvádíme stručný přehled přístrojů, u kterých MK Servis s.r.o. zajišťuje servis:

 • Biologické termostaty TCH 100, BT 50, BT 120, BT 120M, BT 120MR, BT 120MRC a další, jejich adaptace na    atmosféru CO2. Inkubátory firmy JOUAN.
 • Ultratermostaty a vodní lázně tuzemské i zahraniční výroby
 • Parní sterilizátory, horkovzdušné sterilizátory, sušárny (Chirana, BMT...)
 • Muflové pece
 • Bodotávky (Zeiss...)
 • Meteorologické přístroje - termohygrografy, termografy, vlhkoměry (s.p. Laboratorní přístroje, tuzemské i polské)
 • Zapisovače liniové i souřadnicové TZ 4100, TZ 4620, TZ 5000, XY 4106 a další
 • Integrátory CI 100, CI 105
 • Plynové chromatografy CHROM5
 • Kapalinové chromatografy (s.p. Laboratorní přístroje)
 • Polarografické analyzátory PA 3, PA 4, SMDE
 • Analyzátory těžkých kovů SPA 1 Vakuové vývěvy a jejich příslušenství - kompletní sortiment tuzemské produkce i    zahraničních výrobců (s.p.Laboratorní přístroje, Lavat, Leybold, Edwards, KNF...)
 • pH metry, konduktometry, ionometry (Snail Instruments, Radelkis, WTW, Jenway...)
 • Laminární boxy a flow boxy a jejich příslušenství fy. Ekologie-Medicina, JUAN, a to včetně validace a    dekontaminace jako samostatný zásah.
     Laboratorní třepačky, magnetické míchačky (s.p. Laboratorní přístroje, Kavalier...)
 • Topná hnízda LTH, LTHS
 • Centrifugy (MPW, Janetzki, Eppendorf...)
 • Ultrazvukové čističky (Tesla Vráble, TESON, DURAN...)
 • Spektrofotometry Spekol, Specord (Zeiss)
 • Mineralizátory APION
 • Vysokonapěťové zdroje (AV ČR...)
 • Destilační přístroje Kavalier Výrobky EPPENDORF - pipety, centrifugy, mastercyclery, mikromanipulátory,    mikroinjektory a další přístroje

  Ostatní přístroje po vzájemné dohodě