MK Servis s.r.o.
Janouškova 300
162 00 Praha 6

tel.: 220 611 349
       220 610 795
fax.:220 610 795

Přehled zařízení

Výrobky EPPENDORF
Pipety, dávkovače, byrety, centrifugy, termomixery, koncentrátory, termocyclery, mikromanipulátory, fotometry, analyzátory glukozy, elektrolytické analyzátory, mikrodestilátory
Spotřební materiál - špičky pro pipety, eppendorfky...

Výrobky firmy HACH
Vše kolem vody, přístroje, reagenty, pomůcky

Chromatografie
:
Plynové chromatografy
Kapilární a náplňové kolony CHROMPACK
Náhradní díly a spotřební materiál pro plynový chromatograf CHROM 5: detektory FID, TCD, jehlové ventily, těsnění
Mikrostříkačky Hamilton
Kapalinové chromatografy ECOM, skleněné a kovové kolony Tesec

Záznamová technika:
Zapisovače liniové
Zapisovače souřadnicové
Integrátory
Chromatografický software CSW
Spotřební materiál - registrační a teplocitlivý papír, pisátka

Spektrofotometrie:
Spektrofotometry Spectronic Instruments, Hach, Eppendorf

Tepelná technika:
Inkubátory firmy JOUAN, doplňková regulace CO2
Sterilizátory parní i horkovzdušné, vyvíječe páry
Horkovzdušné sušárny, teplotní skříně
Muflové pece malé
Vodní a olejové lázně, ultratermostaty, vakuové odparky, topná hnízda

Laminární boxy a digestoře:
Laminární boxy s jednostupňovou ochranou, biohazardy
Digestoře, skříně s odvětráváním

Elektrochemie:
pH metry přenosné a stolní, ionometry, konduktometry, teploměry a ORPmetry
Elektrody pH, vodivostní čidla, ISE elektrody
Pufry, saturační a uchovávací roztoky
Testovací soupravy HACH na široké spektrum kovových i nekovových prvků ve vodě, půdách...

Mineralizace:
Mineralizátor Apion, mineralizační pece, mineralizační nádobky, zakázkové mineralizátory

Teploměry:
Teploměry digitální, teploměrná čidla Ahlborn, Snail, Gryf
Teploměry skleněné laboratorní, technické a průmyslové, tepelné pojistky a VERTEX

Hustoměry:
Hustoměry obecné, lihoměry, cukroměry, moštoměry

Vakuová technika:
Vývěvy rotační olejové, difuzní, membránové a vodní a vodokružné
Vakuometry, vakuové měrky
Ventily, rychlospoje, vakuové oleje

Meteorologické přístroje:
Termografy, hygrografy, termohygrografy, barometry, vlhkoměry, kombinované přístroje

Laboratorní sklo:
Destilační přístroje včetně náhradních dílů, skleněná dávkovací čerpadla
Laboratorní sklo Kavalier

Doplňkové přístroje:
Magnetické míchačky, laboratorní třepačky
Ultrazvukové čističky Duran, Kraintek, Bellsonic, Powersonic
Mikroskopy